ΜΑΡΜΑΡΟ ΗΜΙΛΕΥΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΥΣΒΑΤΟΥ
Φωτογραφίες:          
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες
Φαινόνεμη Ειδική
Πυκνότητα (kg/m3)
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης (Wt% ASTM C-97) Αντοχή
σε θλίψη
(kg/cm2)

Αντοχή σε κάμψη (kg/cm2)

2700 0.09 803 104.50
Συντελεστής θραύσης υπό κάμψη MPa (ASTM C-99) Αντοχή σε θλίψη - υγρή κατάσταση MPa (ASTM C-170) Φθορά μετά από τριβή mm (DIN 52108 - 20 ΚΥΚΛΟΙ)  
10 79 6.35  

Χημική ανάλυση (Weight%)
CaO  MgO  SiO2 Fe2O3 Al2O3 K2O Na2O MnO CO2
54.50 0.58 1.20 0.17 0.21 0.04 0.03 0.03 42.60

Ορυκτολογική σύσταση (Weight %)
Ασβεστίτης Δολομίτης
98 2


   Επόμενο

© 2010 - www.thrace-marble.gr