ΜΑΡΜΑΡΟ ΗΜΙΛΕΥΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΝΩΠΟΥ
Φωτογραφίες:          
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες
Ειδικό Βαρος(kg/m3) Συντελεστής Υδαταπορρόφησης (Wt%) Αντοχή
σε θλίψη
(kg/cm2)

Αντοχή σε κάμψη (kg/cm2)

2709 0.07 1002 151.00
Δυναμικό μέτρο ελαστικότητας (tn/cm2) Φθορά από τριβή μετά 1000m Microhardness Knoop (kg/cm2)  
481.50 7.00 158.7  

Χημική ανάλυση (Weight%)
CaO  MgO  SiO2 Fe2O3 Al2O3 K2O Na2O MnO CO2
55.00 0.55 0.05 0.14 0.20 0.02 0.04 0.02 42.95

Ορυκτολογική σύσταση (Weight %)
Ασβεστίτης Δολομίτης Χαλαζίας
97 1 2


Προηγούμενο   Επόμενο

© 2010 - www.thrace-marble.gr