ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ ΘΑΣΟΥ
Φωτογραφίες:          
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες
Φαινόνεμη Ειδική
Πυκνότητα (kg/m3)
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης (Wt%) Αντοχή
σε θλίψη
(kg/cm2)

Αντοχή σε κάμψη (kg/cm2)

2705 0.09 919 132
Δυναμικό μέτρο ελαστικότητας (tn/cm2) Φθορά μετά από τριβή (mm) Microhardness Knoop (kg/cm2)  
417.20 7.57 123.40  

Χημική ανάλυση (Weight%)
CaO  MgO  SiO2 Fe2O3 Al2O3 K2O Na2O MnO CO2
55.15 0.85 1.00 0.00 0.40 0.02 0.04 0.02 42.75

Ορυκτολογική σύσταση (Weight %)
Ασβεστίτης Δολομίτης Χαλαζίας
98 1 1


Προηγούμενο   Επόμενο

© 2010 - www.thrace-marble.gr