ΜΑΡΜΑΡΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Φωτογραφίες:          
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες
Φαινόνεμη Ειδική
Πυκνότητα kg/m3 (ASTM C-97)
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης (Wt% ASTM C-97) Αντοχή σε θλίψη - υγρή κατάσταση MPa (ASTM C-170)

 

2714 0.12 99  
Συντελεστής θραύσης υπό κάμψη MPa (ASTM C-99) Φθορά μετά από τριβή, mm (DIN 52108 - 20 ΚΥΚΛΟΙ)    
19 7.54    

Χημική ανάλυση (Weight%)
CaO  MgO  SiO2 Fe2O3 Al2O3 K2O Na2O MnO LOI
54.30 0.90 0.13 0.28 0.60 0.12 0.03 0.02 43.00

Ορυκτολογική σύσταση (Weight %)
Ασβεστίτης Δολομίτης Χαλαζίας Χλωρίτης
93 4 2 1


Προηγούμενο   Επόμενο

© 2010 - www.thrace-marble.gr