ΜΑΡΜΑΡΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
Φωτογραφίες:          
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες
Φαινόνεμη Ειδική
Πυκνότητα kg/m3 (ASTM C-97)
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης (Wt% ASTM C-97) Αντοχή σε θλίψη - υγρή κατάσταση MPa (ASTM C-170)

 

2690 0.54 106  
Συντελεστής θραύσης υπό κάμψη MPa (ASTM C-99) Φθορά μετά από τριβή, mm (DIN 52108 - 20 ΚΥΚΛΟΙ)    
15 5.59    

Χημική ανάλυση (Weight%)
CaO  MgO  SiO2 Fe2O3 Al2O3 K2O Na2O MnO LOI
54.50 0.70 1.00 0.10 0.26 0.04 0.09 0.00 43.50

Ορυκτολογική σύσταση (Weight %)
Ασβεστίτης Δολομίτης
96 4


Προηγούμενο   Επόμενο

© 2010 - www.thrace-marble.gr