ΜΑΡΜΑΡΟ ΛΕΥΚΟ ΘΑΣΟΥ
Φωτογραφίες:          
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες
Φαινόνεμη Ειδική
Πυκνότητα kg/m3 (DIN 52102)
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης (Wt% DIN 52103) Αντοχή σε θλίψη (MPa DIN 52105)

Αντοχή σε κάμψη (MPa DIN 52112)

2847 0.15 118 16
Δυναμικό μέτρο Ελαστικότητας GPa (DIN 1048 Teil5) Φθορά μετά από τριβή (mm DIN 52108) Συντελεστής Ανοικτού Πορώδους vol% (DIN 52102) Αντοχή σε κρούση cm (UNI-U 32.07.248.0)
28 3.29 0.45 40

Χημική ανάλυση (Weight%)
CaO  MgO  SiO2 Fe2O3 Al2O3 K2O Na2O MnO LOI
30.00 21.10 0.01 <0.05 <0.05 <0.01 <0.01 0.01 46.90

Ορυκτολογική σύσταση (Weight %)
Ασβεστίτης Δολομίτης Αστρίοι
4 95 <1


Προηγούμενο   Επόμενο

© 2010 - www.thrace-marble.gr