ΜΑΡΜΑΡΟ CALIFORNIA
Φωτογραφίες:          
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες
Φαινόνεμη Ειδική
Πυκνότητα (kg/m3)
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης (Wt%) Αντοχή
σε θλίψη
(kg/cm2)

 

2776 0.2 1598  
Αντοχή σε κάμψη (kg/cm2) Φθορά μετά από τριβή (mm)    
133 3.71    

Χημική ανάλυση (Weight%)
CaO  MgO  SiO2 Fe2O3 Al2O3 K2O Na2O MnO CO2
30.00 20.80 1.20 0.20 016 0.01 0.04 0.02 46.10

Ορυκτολογική σύσταση (Weight %)
Ασβεστίτης Δολομίτης
5 95


Προηγούμενο   Επόμενο

© 2010 - www.thrace-marble.gr