ΜΑΡΜΑΡΟ SYLVIA
Φωτογραφίες:          
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες
Φαινόνεμη Ειδική
Πυκνότητα (kg/m3)
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης (Wt%) Αντοχή σε θλίψη (MPa)

Αντοχή σε κάμψη (MPa)

2721 0.33 67 7.7
Δοκιμή Κρούσης Συντελεστής Θραύσης (Mpa) Αντοχή στην τριβή (ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ)  
53 9.7 23.7  

Χημική ανάλυση (Weight%)
CaO  MgO  SiO2 Fe2O3 Al2O3 K2O Na2O TiO2 MnO CO2
55.60 <0.10 0.01 0.05 0.12 0.05 0.01 0.01 <0.01 43.69

Ορυκτολογική σύσταση (Weight %)
Ασβεστίτης Δολομίτης Quartz Clorite
- - - -


Προηγούμενο   Επόμενο

© 2010 - www.thrace-marble.gr