ΜΑΡΜΑΡΟ SUNNY
Φωτογραφίες:         
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες
Φαινόνεμη Ειδική
Πυκνότητα (kg/m3)
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης (Wt%) Αντοχή
σε θλίψη
(MPa)

Αντοχή σε κάμψη (MPa)

2628 0.35 85 10.5
Δοκιμή Κρούσης Συντελεστής Θραύσης (Mpa) Αντοχή στην τριβή (ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ)  
55 13.5 25  

Χημική ανάλυση (Weight%)
CaO  MgO  SiO2 Fe2O3 Al2O3 K2O Na2O TiO2O MnO LOI
55.05 <0.1 0.35 0.25 0.31 0.05 <0.01 0.02 <0.01 43.26

Ορυκτολογική σύσταση (Weight %)
Ασβεστίτης Δολομίτης Quartz Clorite
- - - -


Προηγούμενο   Επόμενο

© 2010 - www.thrace-marble.gr