ΜΑΡΜΑΡΟ VRATSA
Φωτογραφίες:         
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες
Φαινόνεμη Ειδική
Πυκνότητα (kg/m3)
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης (Wt%) Αντοχή
σε θλίψη
(kg/cm2)

 

2331 3.78 1167  
       
     

Χημική ανάλυση (Weight%)
CaO  MgO  SiO2 Fe2O3 Al2O3 K2O Na2O MnO CO2
- - - - - - - - -

Ορυκτολογική σύσταση (Weight %)
Ασβεστίτης Δολομίτης Quartz Clorite
- - - -


Προηγούμενο   Επόμενο

© 2010 - www.thrace-marble.gr