ΜΑΡΜΑΡΟ RUSCHITA
Φωτογραφίες:         
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες
Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα, kg/dm3 Συντελεστής Υδαταπορρόφησης (Wt%) Αντοχή
σε θλίψη
(kgf/cm2)

2.70 0.11 660  
Αντοχή σε κρούση (Nmm/mm3) Φθορά μετά από τριβή (g/cm2) Συντελεστής Ανοικτού Πορώδους vol%  
4.20 0.46 1.80  

Χημική ανάλυση (Weight%)
CaO  MgO  SiO2 Fe2O3 Al2O3 H2O PC CO2 -
54.63 0.43 0.28 0.17 1.37 0.10 0.37 42.65 -

Ορυκτολογική σύσταση (Weight %)
Ασβεστίτης Δολομίτης Χαλαζίας
98-99 - ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ


Προηγούμενο   Επόμενο

© 2010 - www.thrace-marble.gr