ΜΑΡΜΑΡΟ ΝΕΣΤΟΥ
Φωτογραφίες:              
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες
Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα, kg/m3 (DIN 52102) Συντελεστής Υδαταπορρόφησης Wt%(DIN 52103) Αντοχή σε θλίψη Mpa (DIN 52105)

Αντοχή σε κάμψη Mpa (DIN 52112)

2700 0.17 72 10
Δυναμικό μέτρο ελαστικότητας GPa (DIN 1048 Teil 5) Φθορά μετά από τριβή mm (DIN 52108) Συντελεστής Ανοικτού Πορώδους %vol (DIN 52102) Αντοχή σε κρούση cm (UNI-U 32.07.248.0)
18 3.84 0.4 31

Χημική ανάλυση (Weight%)
CaO  MgO  SiO2 Fe2O3 Al2O3 K2O Na2O CO2 MnO
54.5 0.55 0.30 0.05 0.10 0.01 0.02 43.30 0.01

Ορυκτολογική σύσταση (Weight %)
Ασβεστίτης Δολομίτης Χαλαζίας
97 1 2


Προηγούμενο  

© 2010 - www.thrace-marble.gr